Facebok pixel
Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация
Търсене Любими Профил Пазарска количка

Junona - Защото всяка жена заслужава да изглежда добре

Фирма „ЮНОНА - КАТЯ ГЕНЕВА“ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Юнона - Катя Генева“ ЕООД посредством оптимизиране на производствените процеси“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
 
 
На 24.02.2020 г. фирма „ЮНОНА - КАТЯ ГЕНЕВА“ ЕООД стартира изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет на „Юнона - Катя Генева“ ЕООД посредством оптимизиране на производствените процеси“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
Общите цели на проекта, които ще се реализират чрез предвидената доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично шевно оборудване за производствената база на предприятието, находяща се в гр. Димитровград са, както следва:
1) Повишаване на производствения капацитет на предприятието и повишаване на конкурентоспособността му;
2) Засилване на експортния потенциал на компанията.
 
Специфичните цели, към постигането на които е ориентиран проектът, са в следните направления:
- Увеличаване на производителността и технологичните възможности за производство и реализация на по-големи количества от съществуващите продукти на предприятието (дамски, детски и сценични облекла);
- По-висока степен на автоматизация на производството на текстилни изделия на основните етапи на технологичния процес, свързани с: кроене, шиене, бродиране, печат върху текстил, поставяне на перли и камъни, подлепване, етикетиране и др.;
- Повишаване на качеството и едновременно с това постигане на по-ниска себестойност на единица продукция;
- Утвърждаване на пазарните позиции на националния и международния пазар;
- Създаване на нови работни места, повишаване на квалификацията на персонала и увеличаване на възнагражденията в предприятието;
- Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес чрез значително намаляване на обема текстилни отпадъци, предвидени за депониране.
 
Проектът е с бюджет 338 775.13 лв., от които 172 775.32 лв. европейско и 30 489.76 лв. национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 12 месеца, а крайният срок за изпълнение е 24.02.2021 г.
 
 
--------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------
 
Проект BG16RFOP002-2.040-1103, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.